بالُن کلمات 🪂🎐


۱۰ دی ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۰۲
۲۰۸


مدرسه دخترانه میزان

*بالن کلمات

 

 

در درس فارسی کلاس دوم، دخترانمان به کلمات مشترک روی بالُن توجه کردند و قرار بود در این بازی، کلماتی را بسازند که در آن ها کلمه مشترک وجود داشته باشد. در این بازی، با توجه به اصل شادابی و نشاط و اصل یادگیری مبتنی بر تلاش، دخترانمان کلمات جدید را ساخته و روی بالن چسباندند.

مانند: دانش آموز، آموزشگاه، نوآموز و... 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.