ورزش و نیرو...!


۲۷ آذر ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۵۳
۳۳۲


مدرسه دخترانه میزان

برای درس علوم، غیر از فعالیت‌ها و آزمایش‌های مرسوم، می‌توانیم توجه دانش‌آموزان را به اتفاقات روزمره زندگی جلب کنیم. «نیرو» چیزی است که باعث حرکت می‌شود. یعنی هرجا حرکتی می‌بینیم نیرویی در کار است. برای نشان دادن موضوع درس به بچه‌ها به‌طور ملموس، از همین «فراوانی مصداق‌ها در زندگی» کمک گرفتم. برای درس نیرو و ورزش، از مدت‌ها قبل در نظر داشتم که با هم به حیاط مدرسه برویم و بازی‌های ورزشی را راه بیندازیم.

اصل شادابی و نشاط: 
با دخترهای پایه ششم، که خیلی مشتاق و پرهیجان بودند، دو بازی معمول (وسطی و استپ یخ) را اجرا کردیم که در آن‌ها دویدن، پریدن، پرتاب و گرفتن توپ، متوقف کردنِ یکدیگر و... نقش داشت.
سپس در کلاس، به بررسی جزئیات این حرکت‌های ورزشی و حرکات دیگری که شامل کشیدن یا هل‌دادن‌اند، پرداختیم تا «اندازه» و «جهت» را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های نیرو، بشناسیم. 

اصل آزادی عمل حداکثری: 
سپس از بین چند مسابقه که می‌شد در فضای کلاس اجرا کرد، بچه‌ها با انتخاب خودشان «مسابقه مچ‌اندازی» را برگزیدند. 

اصل مسئولیت‌پذیری و کار گروهی: 
قرار شد دو نفر از «نیرومندترین» دخترهای کلاس که در این مسابقه برنده می‌شوند، درس آخر کتاب علوم را برای مطالعه و ارائه به کلاس آماده کنند. 
به این شیوه، هم مفاهیم درس نیرو برایشان روشن شد و هم با بازی و مسابقه، هیجان ِ حضور در کلاس داشتند و هم مسئولیت اجرای یک کار تازه را پذیرفتند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.