۰۳ آبان ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۱:۵۹
۴۰۸
۱


بیایید با شیر ها آشناشویم

شیر ها خیلی وهشی هستند 

سرعت شان زیاد است

 آن ها حیوانات ضعیف تر از خودشان می‌خورند

  فقط وقتی گرسنه اند شکار  می کنند

 


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4


Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.