بیایید در کلاس محمد


۲۹ شهریور ۱۴۰۰ / ۰۸:۰۱:۳۱
۵۲۱
۳


هرکی می خواهد بیاید

هرکی می خواهد برود اول به من همین جا پیام بدهد و بعد برود بگویید(من رفتم)

 

https://demo.bigbluebutton.org/gl/mah-yyd-b9v-njf
لینک کلاس
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.