آتش نشان

پلاسکو و آتش نشانان قهرمان


۰۴ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۲:۲۶:۵۱
۱۴۷۶


کاربرگه ای در مورد ایثار و ازخودگذشتگی آتش نشانان در حادثه پلاسکو

بسم الله

در مورد حادثه پلاسکو و فداکاری و ایثاری که آتش نشانان انجام دادند در کلاس هنر بحث شد و نوآموزان بسیار عالی در این زمینه صحبت کردند.

هم چنین در مورد شغل آتش نشانی هم نظرات زیبایی بیان شد.

همان روز کاربرگه ای راجع به همین اتفاق در اختیار بچه ها قرار گرفت که عکسی مفهومی بود و نظرات بچه ها پیرامون این کاربرگه ای بسیار زیبا بود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.