به نظر من ...


۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۴:۰۱:۰۹
۹۴۷
۱


.به نظر من...........

بچه های میزان دنبال این هستند که ....

دنبال کننده زیادی داشته باشند.angel

همه به محتوا هایشان نظر بدهند.yes

در سایت معروف بشوند.laugh

محتوا هایشان برود داخل صفحه ی اصلی و برود روی صفحه چرخنده.enlightenedblushwink

 

من همه ی این ها را دوست دارم.coolsmiley

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.