سلام

جهت های فرعی و اصلی

درس اجتماعی


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۲:۰۱:۳۵
۶۴۴
۱


 صبح بلند میشیم دست راستمون رو رو به خورشید بگیریم دست چپمون به طرفی دیگر  جلوی میشه شمال پشت میشه جنوب سمت دست راست مشرق و سمت دست چپم غرب

بین شمال و غرب میشه شمال غربی بین شمال و شرق میشه شمال شرقی بین جنوب و شرق میشه جنوب شرقی بین جنوب و غرب جنوب غربی

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش N10برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.