اوریگامی ( مچاله کردن)


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۰۶
۱۰۶۴


شروع کار با کاغذ

برای کودکی که تا به امروز با کاغذ آشنایی زیادی ندارد و تازه میخواهد با آن اشکال مختلف را بسازد ابتدایی ترین و نخستین سازه ی او میشود مچاله کردن کاغذ.

به کودک خود ابتدا برگه های روزنامه بدهید چون نرم تر هستند و راحت تر مچاله میشوند.

از کودک خود بخواهید روزنامه ها را مچاله کند کمی که این کار را انجام داد به او بگویید که طوری مچاله کند که سفت باشد و مانند یک گلوله کاغذی شود. سپس با همان گلوله ها با او شروع به بازی کنید.

بعد از روزنامه به سراغ کاغذ رفته و کاغذ هایی با اندازه و جنس های مختلف به او بدهید و مجدد از او بخواهید همان کار را با کاغذ نیز انجام دهد.

با این روش او با انواع کاغذ نیز آشنا میشود. ( انواع کاغذ در جلسات بعدی به صورت کامل توضیح داده خواهد شد)

خب اکنون قدم اول برای آشنایی کودک با کاغذ و شکل دادن به آن برداشته شده است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.