مار بند کفشی


۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۱:۲۰
۱۴۴۲


.

مار بند کفشی دراز ترین ( حیوان ) جهان است. یعنی از زرافه هم دراز تر است . طولش ۵۷ متر است

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.