کلاس فارسی

چاشنی های گوناگون برای طعم دار کردن نوشتن!

انواع دقّت (دیکته)


۳۰ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۸:۳۶:۵۵
۸۰۴


نوشتن در اغلب اوقات برای بچه های کلاس اوّلی سخت و عذاب آور است...

نوشتن در اغلب اوقات برای بچه های کلاس اوّلی سخت و عذاب آور است. مخصوصاً در سال جاری که دانش آموزان باید از طریق فضای مجازی آموزش دیده و حضوری در مدرسه ندارند و فضای کلاس را حس نمی کنند.

در کارگروه فارسی کلاس اوّل سعی بر این می باشد که تمامی دقّت ها به نحوی جذّاب و دلپذیر بوده که دانش آموزان را جذب و نوشتن را برای آنها خوشایند نماید تا از بار سختی آن کاسته شود و این فرآیند مهم نیز به خوبی توسط آنها انجام پذیرد.

دقّت پهلوانی - آسیابی - کارتونی - غیبی - مدرسه موش ها - فضایی - مار و پلّه و ... نمونه ای از این چاشنی ها می باشد که به طعم دار کردن نوشتن و خوش خوراک شدن آن کمک می کند!

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.