آموزش جمله ی ساده و غیرساده


۰۸ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۱:۰۸
۹۷۸۶


در این مطلب، قصد دارم جملات ساده و غیر ساده را ابتدا معرفی و سپس روش تشخیص آنها را از یکدیگر آموزش بدهم.

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف جمله ی ساده و غیر ساده

*جمله‌ای که یک فعل داشته باشد، «جملۀ ساده» نامیده می‌شود.

*جمله‌ای که بیش از یک فعل داشته باشد، «جملۀ مرکب(غیرساده)» نامیده می‌شود.

روش تشخیص جمله ی ساده یا غیرساده

«جملۀ مرکب» معمولا از یک جملۀ «پایه (هسته)» و یک یا چند «جملۀ پیرو (وابسته)» تشکیل می‌شود. پس جمله ایی غیر ساده است که دارای پیوند وابسته ساز باشد و جمله ای ساده است که شامل پیوند همپایه ساز باشد.

پیوند های وابسته ساز و همپایه ساز

همپایه ساز: واژه های دستوری «و»،«ولی»،«اما»،«لیکن»،«یا» و....دو جمله را هم پایه می کنند

وابسته ساز:  واژه های دستوری «که»،«تا»،«زیراکه»،«هنگامی که»،«اگر»،««اگرچه»،««وقتی که»،««چون » و....جمله های پس از خود را به جمله ی هسته وابسته می سازند

منابع: آپارات،،، وبسایت ادبیات فارسی،،، وبسایت دبیرفارسی

 

 

 


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.