(هماهنگی حواس)

فعالیت غرفه ی بازی


۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۹:۰۱:۲۹
۵۳۸


حفظ تعادل و حرکت و هماهنگی حواس از جمله مهارت های مورد نیاز بوآموزان

به نام خدا سلام علیکم

در بخش اول بازی کودکان توپ ها را به سمت لاستیک پرتاب می کنند و در بخش دوم با وسایلی که در اختیارشان قرار می گیرد باید تو پ ها را به لاستیک دیگری برسانند ، فردی و سپس دو نفرهچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.