آخرین ماه گرفتگی سال


۲۰ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۵:۰۹:۴۵
۸۴۶


آخرین ماه گرفتگی سال در روز شنبه بیست وسوم بهمن رخ خواهد داد.

ساعت ۰۲:۰۵دقیقه بامداد شنبه۲۳ بهمن، ماه وارد نیمسایه زمین می شود و درساعت ۰۴:۱۴ بامداد، گرفت به میانه خود خواهد رسید. با وجود آنکه به این واقعه خسوف غیر مرئی گفته می شود و چشم انسان حساسیت لازم را برای مشاهده این نوع گرفت ماه ندارد اما در اوج گرفت یعنی ساعت ۰۴:۱۴ دقیقه بامداد شنبه، بخش های شمالی ماه قدری تیره تر دیده خواهد شد و در ساعت ۰۶:۲۴صبح شنبه، ماه از نیمسایه زمین خارج خواهد شد. به جز قاره استرالیا، اهالی غرب آسیا، اروپا و افریقا، شرق کانادا و امریکا از ورود تا خروج ماه از نیمسایه رو مشاهده خواهند کرد. تقریبا کل چهار قاره آسیا، امریکا، اروپا و افریقا در زمان گرفت ماه، این جرم رو در آسمان خود دارند( در زمان گرفت، شرق آسیا در وضعیت غروب ماه و غرب امریکا در وضعیت طلوع ماه قرار دارند). ساعت ۰۲:۰۵دقیقه بامداد شنبه۲۳ بهمن، ماه وارد نیمسایه زمین می شود و درساعت ۰۴:۱۴ بامداد، گرفت به میانه خود خواهد رسید.
وی ادامه دارد: با وجود آنکه به این واقعه خسوف غیر مرئی گفته می شود و چشم انسان حساسیت لازم را برای مشاهده این نوع گرفت ماه ندارد اما در اوج گرفت یعنی ساعت ۰۴:۱۴ دقیقه بامداد شنبه، بخش های شمالی ماه قدری تیره تر دیده خواهد شد و در ساعت ۰۶:۲۴صبح شنبه، ماه از نیمسایه زمین خارج خواهد شد.
 به جز قاره استرالیا، اهالی غرب آسیا، اروپا و افریقا، شرق کانادا و امریکا از ورود تا خروج ماه از نیمسایه رو مشاهده خواهند کرد.
 تقریبا کل چهار قاره آسیا، امریکا، اروپا و افریقا در زمان گرفت ماه، این جرم رو در آسمان خود دارند( در زمان گرفت، شرق آسیا در وضعیت غروب ماه و غرب امریکا در وضعیت طلوع ماه قرار دارند
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.