اولین اجرای پژوهشی دانش آموزان کلاس اول بصورت نمایشگاهی

اولین اجرای پژوهشی دانش آموزان کلاس اول بصورت نمایشگاهی

پژوهش نمایشگاهی دانش آموزان کلاس اول


۱۶ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۶:۱۶:۵۵
۱۵۴۱


این نمایشگاه بدون اطلاع قبلی به دانش آموزان و قرار دادن آنها در موقعیت جدید جهت ارائه پژوهش خود اجرا شد

این در حالی بود که دانش آموزان خود را برای ارائه پژوهش طبق هفته های گذشته آماده کرده بودند و این تغییر آنها را حسابی هیجان زده کرده بود

محیط کلاس را با چیدمان میزها بشکل نمایشگاه آماده کردیم-دانش آموزان به دو گروه تقریبا 30 نفره تقسیم شدند و هر گروه طبق یک زمان معین شده دور میزها قرار گرفتند و آماده ارائه پژوهششان شدند و گروه دوم از کارهای آنها بازدید کردند

خیلی خوشحال بودند که توانستند کارهای بیشتری از  دوستانشان را بازدید کنند و شور و اشتیاق زیادی بر پا بود و هر فردی بازدید کنندگان را به غرفه خود دعوت می کرد

در ادامه جای دو گروه تغییر کرد و ادامه ماجرا طبق گروه اول جریان گرفت

دانش آموزان در این فعالیت به تمرین برقراری ارتباط با دوستانشان دریک جریان گروهی پرداختند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.