انتخابات در زمان حضرت علی


۲۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۲:۲۴:۴۸
۱۳۲۹
۰


ماجرای جالب انتخابات در زمان حضرت علی(علیه السلام)

✅همونطوری که میدونید انتخاب خلیفه سوم در شورایی شش نفره بود و در واقع رأی گیری شد و بنابراین گذاشته شده بود که اگر آرا مساوی بود
نقش تعیین‌کننده بر عهده عبدالرحمان بن عوف باشد یعنی او حق وتو داشت و به هر کسی رای میداد اون شخص خلیفه میشد.

✅عبدالرحمن ابتدا نزد امیرالمومنین آمد و گفت به شرط عمل به قرآن و سنت پیامبر و سیره شیخین به تو رای می دهم و تو خلیفه خواهی شد

امیرالمومنین عمل به سیره شیخین را نپذیرفت،پس عبدالرحمان به سراغ عثمان رفت و او هر سه را بی درنگ پذیرفت

✅بعد از آنکه عثمان خلیفه شد می‌دانید که بنی امیه را بر امور مسلمانان مسلط کرد که حضرت امیر در تعبیری می فرمایند: «بنی امیه چونان شتران گرسنه ک به علف های بهاری رو می آورند بر بیت المال مسلمین چیره گشتند...» .در زمان خلافت عثمان خیلی بلاها به سر جامعه پهناور اسلام آمد تا جایی که مردم علیه او شورش کردند و به رغم مخالفت و حتی مقابله امیرالمومنین، عثمان در آن شورش کشته شد.

⭕نکته:👇🏻

❌قبل از شورش عده ای از اصحاب رفتند که عثمان را نصیحت کنند مثل ابوذر، عبدالله بن مسعود و خود همین عبدالرحمن بن عوف
که خلیفه با هر کدام به نحوی برخورد کرد مثلاً ابوذر را تبعید کرد، عبدالرحمان ابن عوف را کتک زد و بیرون کرد

بعداً عثمان برای دلجویی به عیادت عبدالرحمن رفت عبدالرحمان از او روی برگرداند و گفت:« ما به تو رای ندادیم که با جامعه مسلمین این کارها را بکنی، قرار ما این نبود...»

 در ادامهً امیرالمومنین عیادت عبدالرحمان رفت و به او فرمود: اینها همه نتیجه رای تو بود

عبدالرحمان گفت: من از خلیفه روی گرداندم و راضی به هیچ یک از اقدامات او نیستم 
حضرت امیر المومنین پاسخ دادند: «در تمام اقدامات او شریکی چه بخواهی چه نخواهی»

⭕مواظب عواقب دنیوی و اخروی رأی دادن ها باشیم نکند که خدای ناکرده بخاطر دنیای دیگران آخرت خود را تباه کنیم.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.