صدرا نیکخواه در آزمایش تقلای دینامیک نی ها۱۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۸:۲۶:۵۹
۶۴۶
۱


صدرا نیکخواه سخن ور در حال ساخت و ارائه کاردستی تقلای دینامیک نی ها با کمک پدر مربوط به درس من و بابام

صدرا نیکخواه سخن ور در حال ساخت و ارائه کاردستی تقلای دینامیک نی ها با کمک پدر مربوط به درس من و بابام
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.