ساخت ماشین بادی و استفاده از نیروی باد۱۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۸:۱۵:۴۰
۱۵۷۳
۱


استفاده از نیروی باد و تبدیل آن به حرکت در ساخت ماشین بادی

استفاده از باد و تبدیل آن به حرکت در ساخت ماشین بادی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.