آشنایی با اعضای خانواده

پروژه اربعین ۳

تلفیق دروس مختلف در پروژه


۳۰ دی ۱۳۹۸ / ۱۶:۰۲:۴۶
۵۵۹


خانواده ی من چند نفره است؟

در ادامه روند پروژه، یک کلیپ از پیاده روی اربعین برای بچه ها پخش شد. کلیپ عکس ها با موضوع خانواده در اربعین انتخاب شده بودند. بعد از پخش کلیپ، از بچه‌ها پرسیدیم پیاده روی از کجا به کجا؟  بعد از پاسخ بچه ها، در مورد محتوای کلیپ صحبت کردیم و پرسیدیم در این کلیپ  چه موضوعی به نظرشان جالب بود؟ بعد از اشاره بچه ها به وجود خانواده‌ها در کلیپ، از آنها می‌خواهیم به کتاب اجتماعی درس چهار «اعضای خانواده» مراجعه کنند و با انواع خانواده آشنا شوند. کاربرگ شماره ۴ این کتاب را انجام دهند و ببینند خانواده ی هرکدام از بچه ها چندنفر هستند؟ بعد از اتمام کار، اطلاعات به‌دست‌آمده را روی نمودار بردیم و آنها با مفهوم نمودار ستونی که در فصل ۷ کتاب ریاضی است آشنا شدند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.