بازی با کارتِ کـلـمه

در کارگاه فـارسی دوم دبستان


۲۹ دی ۱۳۹۸ / ۱۸:۵۶:۱۹
۸۳۶


در این کارگاه دانش‌آموزان با کارتِ حروف، کلمه‌های ناقص را کامل کردند.

بچّه‌ها دو صف تشکیل دادند و رو به آن‌ها سه میز، پشت سر هم قرار گرفته بود. روی اولین میز چندین کارت قرار داشت که روی هر کدام از آن‌ها یک کلمه به صورت ناقص نوشته شده بود طوریکه یک حرف از این کلمه جایش خالی بود.
دانش‌آموزان از هر صف یکی یکی می‌آمدند و یکی از این کارت‌ها را برمی‌داشتند و به سمت میز بعدی می‌رفتند‌. روی این میز تعداد زیادی کارتِ حروف به صورت آخر و غیرآخر وجود داشت که آن را در کارت کلمه‌ی خود جای‌گذاری می‌کردند و روی میز سوم قرار می‌دادند.
بعد از آن مربی از آن‌ها می‌خواست کلمه‌هایی را که تکمیل کرده‌اند، روی تخته‌ی کلاس یا درون دفتر دقتشان بنویسند.

برچسب‌های این مطلب:

دوم دبستان (دخترانه)برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.