مثل معلم (حوزه اجتماعی _ ارتباطی)


۲۳ دی ۱۳۹۸ / ۱۲:۰۷:۵۹
۷۲۰


بچه ها هم مثل معلم ها غرفه داری میکنند!!

خیلی از ماها زمانی که کودک بودیم معلم بازی انجام میدادیم. میخواستیم ببینیم حس معلم شدن چگونه است و چه لذتی دارد منتقل کردن پیام خود به دیگران و آموزش دادن را.

اما ما اینجا از بچه ها خواستیم بیایند و کار یک غرفه را در دست بگیرند. درست مانند معلمان.

آنها خود ابزارشان را برمیداشتند و پخش میکردند به آنها توضیح میدادند و از آنها میخواستند که کاری را که میگویند را انجام دهند. و این کار باعث تقویت روابط اجتماعی و ارتباطی کودکان است و باعث میشود کودکان از کاری که دارند انجام میدهند لذت بیشتری ببرند و هم یک تجربه جدید و جذابی را بدست آورند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.