ساختن کارت کلمات فارسی

فعالیتی جهت تقویت دیکته نویسی


۲۱ دی ۱۳۹۸ / ۰۱:۰۱:۰۰
۱۲۲۱


راهی ساده برای اینکه دانش آموزان هر چه بیشتر کلمات مهم را ببینند و املای ان ها را به خاطر بسپارند.

گاهی می توان برای ایجاد انگیزه و شوق در کودکان و ساده کردن فرآیند یادگیری از شکل های گوناگون دیکته نویسی استفاده کرد. مزیت این کار، آسان سازی این فرآیند و به کارگیری حس های مختلف جهت یادگیری است. 
استفاده از بازی ها و فعالیت های مختلف نیز می تواند به تقویت دیکته نویسی کمک کند.
درست کردن کارت کلمات مهم کتاب فارسی، یکی از فعالیت هایی است که با هدف تقویت دیکته نویسی دانش آموزان، در کلاس سوم انجام شد. 
در این فعالیت به هر کدام از دانش آموزان، یک کارت به همراه ده کلمه از کلمات مهم کتاب داده شد. سپس آن ها در هر  طرف کارت 5کلمه چسباندند و کارت ها حاضر شد.
در این فعالیت، اولین مرحله درگیری حافظه دانش آموزان با املای کلمات در حین بریدن و چسباندن کلمات رخ می دهد. در مراحل بعد با انجام بازی های گوناگون می توان از کارت ها استفاده کرد. به عنوان مثال دانش آموزان دو به دو کلمات را برای هم می خوانند، کلمات روی کارت را یکی می گوید و دیگری می نویسد و برای کلمات پشت کارت جایشان را جابه جا می کنند. و بعد از اتمام کلمات یک کارت، به سراغ کارت  بعدی می روند. اعلام بلند تعداد کارت هایی که گروه ها نوشته اند، می تواند به هیجان بازی بیفزاید. به این ترتیب خود دانش آموزان هم در ساخت ابزار آموزش و بازی شریک بوده اند و از این جهت حس مثبتی دارند.  

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.