۱۵ روز مانده تا...!

آغاز پروژه اربعین

تلفیق دروس مختلف در پروژه


۱۴ دی ۱۳۹۸ / ۰۹:۲۴:۵۱
۶۱۶


پروژه اربعین با نصب یک روزشمار در کلاس آغاز شد.

این پروژه با نصب یک روز شمار در کلاس آغاز شد. یک کاغذ که روی آن نوشته شده بود :"15 روز مانده تا ..."! با ورود به کلاس، این کاغذ توجه بچه ها را جلب کرد.  آن ها شروع به پرسش از معلم ها و دوستانشان کردند.

۱۵ روز مانده تا چی؟ چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ بعضی از بچه ها که اغلب عازم سفر اربعین نیز بودند، زودتر به جواب رسیدند و به «اربعین» اشاره کردند. بعد از این اشاره، از بچه ها پرسیده شد: اربعین یعنی چه؟ قرار شد بروند دنبال جواب. فردا با پاسخ سر کلاس بودند: اربعین یعنی «چهلم». و این بار سوال بعدی: چهلم چه کسی؟ بچه ها پاسخ دادند: چهلم امام حسین علیه السلام؛ و باز هم سوال بعدی: امام حسین علیه السلام کیست؟ قرار شد هر کدام از بچه ها به صورت فردی تحقیق کنند و در نتیجه تحقیق را مکتوب به معلم ها تحویل دهند.

آشنایی بیشتر با امام حسین (ع) و خانواده ایشان، مرحله بعدی پروژه بود که در قسمت های بعدی توضیح داده خواهد شد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.