املاء یا دقت؟

چرا در میزان به املاء، دقت می‌گویند؟


۰۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۷:۱۵:۵۰
۱۲۷۹


علت آنکه درمیزان به املاء، دقت گفته می‌شود این است که بیشترمشکلات دانش آموزان دردیکته نویسی ازبی‌دقتی وبی‌تمرکزی است.

منشأمشکلات واختلالات دیکته نویسی کودکان متنوع ومختلف است که برای آشنایی بیشتر بااین موضوع ،کتاب اختلالات دیکته نویسی ازدکترتبریزی را پیشنهادمی‌کنیم.امّا رایج‌ترین آن‌ها اختلال دردقت وتمرکزاست.
برای کاهش این مشکل دردانش آموزانمان چند نمونه کوچک ازتمرینات وبازی‌های تقدیم می‌گردد:
۱_ازفرزندتان بخواهیدخوب به شما وظاهرتان نگاه کندوبه خاطربسپارد،بعد به یک اتاق دیگربروید وتغییری درظاهر خود ایجاد کنید سعی کنید این تغییر برای او قابل رؤیت باشد(مثلا آستین لباستان رابالا بزنید یا یکی ازجوراب هایتان رادربیاورید).حالا اوباید این تغییررابه شما بگوید.
۲_بازی(....می‌گوید)
این بازی به این صورت است که به فرزندتان می‌گویید: مامان می‌گوید اول دستت رابگذار روی دماغت وبعدبادست چپ گوش راستت رابگیر.
کم کم ومرحله به مرحله پیچیده اش کنید وازچیزهای ساده شروع کنید.
۳_به فرزندتان چند شی بدهید سپس دوباره به او جفت همان اشیاء را بدهید تا کنار شی مثل خودش بگذارد. این تمرین را با تصاویر مشابه، مهره های رنگی یا اشکال هندسی مشابه تکرار کنید.
و....
توجه داشته باشید دربازی‌ها جایتان راحتمابافرزندتان تغییردهید تااوهم درجایگاه رهبربازی قراربگیرد.

 

 

برچسب‌های این مطلب:

دوم دبستان (دخترانه) علمیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.