تزیین کلاس برای میلاد پیامبر (ص)

پیامبر مهربانی ها را بهتر بشناسیم...!


۲۷ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱:۴۵:۰۶
۱۲۳۲


تلفیق درس ریاضی و هدیه برای تزیین کلاس...!

در بخشی از پروژه ی پیامبر (ص)، به پیشنهاد بچه ها، قرار شد کلاس را تزیین کنیم. برای تزیین کلاس، در گفت و گویی که با بچه ها داشتیم، پیشنهادات مختلفی مطرح شد که با نظرسنجی، درست کردن ریسه را انتخاب کردیم. برای درست کردن ریسه، قرار شد از اشکال هندسی استفاده کنیم. از بچه ها خواستیم که در گروه های خود، الگویی را برای درست کردن ریسه، طراحی کرده و طبق آن الگو، ریسه را درست کنند. در واقع،‌ مروری بر الگویابی فصل اول ریاضی داشتیم. سپس،‌ کاغذ رنگی،‌چسب و قیچی در اختیار بچه ها قرار گرفت و شروع به کار کردند. از بچه ها خواستیم که دور اشکال هندسی را با کاموا، دورگیری کنند تا ریسه های زیباتری داشته باشیم. اما، برای این کار باید ابتدا محیط شکل های خود را محاسبه میکردند. بچه ها که واژه ی «محیط» برایشان ناآشنا بود، از ما پرسیدند که محیط چیست؟برای آشنایی با مفهوم محیط و پاره خط، به فصل پنجم کتاب ریاضی مراجعه کردند و صفحات ابتدایی آن را انجام دادند. در ادامه،‌قرار بر این شد که روی هر کدام از این اشکال هندسی، یک ویژگی از پیامبر را بنویسند. برای این منظور،‌ به درس ۳ و ۷ کتاب هدیه های آسمانی مراجعه کردند و با خواندن این دو درس و همچنین مطالعه کتاب های دیگری در مورد پیامبر که در کلاس موجود بود، با صفات و ویژگی های ایشان بیشتر آشنا شدند و این صفات را روی شکل ها با خط خوش نوشتند.

برچسب‌های این مطلب:

سوم دبستان (دخترانه)
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.