ابزارهایی مجسم برای تسهیل در جمع و تفریق

تجسم عینی بخشیدن به اعمال جبری


۰۳ آبان ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۰:۴۰
۱۳۸۰


 استفاده از وسایل کمک آموزشی به درک بهتر دانش آموزان از مفاهیم ریاضی می انجامد

با توجه به اینکه مبحث جمع و تفریق یک از اساسی ترین مفاهیم ریاضی کلاس دوم ابتدایی است لذا برای سهولت بخشیدن به این مفهوم لازم است از ابزارهایی ساده و کاربردی استفاده شود.

استفاده از ابزار مجسم برای انجام محاسبات ریاضی کمک شایانی به عینیت بخشیدن مفاهیم انتزاعی ریاضیات می کند.

  • یکی از روش های ساده برای مفهوم شمارش چوب خط می باشد که میتوان از آن عنوان ابزاری مناسب برای جمع و تفریق اعداد استفاده کرد.
  • چینه ها نیز از جمله وسایل کاربردی جهت یادگیری مفاهیمی چون الگوسازی، شمارش و عدد، نشان دادن عدد در مقیاس طول و البته جمع و تفریق مفهومی اعداد می باشد.
  • همچنین محور اعداد یکی دیگر از راهبردهای موجود در محاسبات جبری است که استفاده از آن به مهارت اضافه کردن و کم کردن مفهوم اعداد کمک خواهد کرد.

اهداف آموزشی :

  1. عینیت بخشیدن به مفهوم جمع و تفریق اعداد
  2. آشنایی با ابزارهای ساده برای محاسبه
  3. تقویت مهارت دست ورزی

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.