مدار راس السرطان!!!


۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۰۱:۱۰
۰
۰

این مدار که معنی نام آن «سر خرچنگ» است مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و حدود ۲۷ دقیقه شمالی کره زمین است. آفتاب در روز اول تابستان (روز اول برج سرطان) در نیم کرهٔ شمالی به نقاط واقع درروی این مدار، عمودی می‌تابد. در انقلاب تابستانی (در حوالی ۲۲ ژوئن هرسال) در مناطقی که در این ناحیه از زمین قرار دارند هنگام ظهر خورشید در سرسو یعنی دقیقاً در بالای سر قرار می‌گیرد. در مناطق بالاتر از این مدار خورشید همیشه در جنوب نقطه سرسو قرار دارد. سرطان (خرچنگ) نام صورت فلکی شمالی‌ای است که خورشید در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در آن قرار می‌گرفته است. امروزه به دلیل حرکت تقدیمی زمین صورت فلکی گاو در این مکان قرار دارد.

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.