برنامه one note


۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۲:۴۹:۳۹
۰
۰

     برنامه ی  one note

این  برنامه  همراه با برنامه های  officeنصب می شود .

این برنامه همانند یک دفترچه یاد داشت عمل می کند و کار های ما را به خوبی ذخیره می کند

ویژگی  های این برنامه :

همان طور که گفتم این برنامه مانند یک دفتر یادداشت است و ما می توانیم در همه جای آن بنویسیم

این برنامه یک ماشین حساب هم دارد که خیلی راحت و بدون اینکه کلیک کنیم حساب شود مانند: یک عبارت که جلوی آن تساوی بگزاریم حل می شود

می تواند صدای ما را هم ظبت کند تا ما دیگر لازم به     یادد اشت   برداری نباشیم

امکان ذخیره بخشی از تصاویر ما
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.