جلسه مادر و دختر كلاس سوم


۲۷ آذر ۱۳۹۷ / ۱۴:۳۷:۰۷
۲۵۲
۰


امروز با سخنان حاج آقا غیاث وهمراهی دختران عزیز ومادران گرامی مجلس اهل بیت صفای خاصی داشت ابتدا خانم سید مفیدی مجلسمان را با قرائت قران مزین کردند.  

امروز با سخنان حاج آقا غیاث وهمراهی دختران عزیز ومادران گرامی مجلس اهل بیت صفای خاصی داشت
ابتدا خانم سید مفیدی مجلسمان را با قرائت قران مزین کردند.
سپس سخنرانی دل چسب وشیرین حاج آقا همه را مشغول گوش کردن وپاسخ دادن کرده بودحاج آقا فرمودند:
انسان به داشتن عقل شاخص است و اگر با عقل و تفکر کارهایش را انجام دهد کارها به درستی انجام می شود.
مثلاخواب نعمتی است که خداوند به انسان عطاکرده است که اگر به موقع وبه اندازه باشد خواب درست است.
بعضی از کارهای ما شبیه گیاه است مثل رشد و نموبعضی کارها شبیه حیوان است مثل حرکت کردن اما انسان نه گیاه است ونه حیوان
انسان یک تن دارد و یک من ،،،
پس به دونوع غذانیاز دارد
غذا باید 4 ویژگی داشته باشد :تا درست غذا خوردن اتفاق بیفتدحلال(مطلوب) - متناسب متعادل ومتنوع باشد.
بيشتر از خوابيدن به درست خوابيدن
بيستر از خوردن به درست خوردن بايد اهميت داد
نماز غذای روح ،شخصیت و باطن ما است
نماز یک نیاز است...
پیامبر اکرم (ص) فرمودند همانطور که تشنه آب را دوست دارد من نماز را دوست دارم
و....
در پایان نیز با مداحی و مولودی خوانی خانم های کلاس اول وپنجم وبا پذیرایی مادران و دختران کلاس اولی مجلس پایان

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.