درباره ی

شوگر گلایدر

چه می دانید؟؟؟؟؟؟؟


۰۸ آبان ۱۳۹۷ / ۱۰:۰۱:۵۵
۴۲۷۴
۸۱


شوگر گلایدر های بومی استرالیا......

شوگرگلایدرها بومی استرالیا، تاسمانی (Tasmania)،اندونزی و گینه نو(Papua-New Guinea) هستند. نام عمومی آنها از علاقه وافرشان به میوههای شیرین و حالت پوست آنها نشات گرفته که امکان پروازهای کوتاه را برای آنها فراهم میکند. این حیوانات کیسه دار هستند بدین معنی که شوگرگلایدر ماده، نوزادان خود را دردرون کیسه هایی در قسمت جلوی بدن خود پرورش میدهند. آنها پستانداران کوچکی هستند که در سنین بلوغ و رشد کامل، بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ گرم وزن دارند. شوگرگلایدرها خز و پوستی خاکستری رنگ و سینهای کرم رنگ دارند و خط های سیاه رنگی در دو سمت بدن آنها کشیده شده است. آنها گوش هایی بزرگ و بدون مو دارند که میتوانند مستقل از یکدیگر حرکت کنند و بدین ترتیب، صداهای اطراف را به خوبی بشنوند. دم شوگرگلایدر به منظور ثبات و حفظ تعادل مورد استفاده قرار میگیرد. در طول پرواز، این دم به عنوان یک سکان عمل کرده و جهت حرکت وپرواز را کنترل میکند. غشای پوستی از مچ دست تا قوزک پا کشیده شده است و امکان پروازهای کوتاه را برای حیوان ممکن میسازد. شوگر گلایدر به عنوان حیوان خانگی شوگرگلایدرها میتوانند افرادی را که آنهارا در دست میگیرند بشناسند و اظهار مهربانی یا رنجش کنند. آنها حیواناتی اجتماعی هستند و بهتر است که به صورت جفت نگهداری شوند. این حیوانات اتکای زیادی بر ارتباط صوتی دارند و صداهایی بلند شبیه به پارس سگ تولید میکنند.

منابع و مآخذ:
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.