کارگاه مهارت و خلاقیت

تُنگ ماهی


۲۲ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۴:۰۱:۰۰
۹۸۰


ابتدا یک تنگ شیشه ای به بچه ها داده شد.

به نام خدا

کارگاه مهارت و خلاقیت

تُنگ ماهی

ابتدا یک تنگ شیشه ای به بچه ها داده شد.

سپس دانش آموزان به تزئین آن با استفاده از ریسه های رنگی پرداختند .

گیاه را داخل تنگ شیشه ای گذاشتند .

۴ قاشق ماسه ریز و ۳ قاشق سنگ رنگی در کف تنگ ریختند .

پس از شنیدن قصه درباره دو ماهی ، ماهی هارا تحویل گرفتند و داخل تنگ انداختند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.